Alberic rescindeix el contracte de l’aigua malgrat el dictamen negatiu del Consell Jurídic

El secretari diu que l’entrada de capital privat en Egevasa desvirtua la cessió del servei de l’ajuntament
Levante EMV - P. F. ALBERIC
L’estabilitat econòmica de l’Ajuntament d’Alberic se sustenta sobre els ingressos que puga generar la nova contracta de l’aigua potable i l’equip de govern té previst aprovar avui la rescissió del vincle amb l’empresa que presta el servei des de 1994 per a licitar de nou la gestió, a pesar que el Consell Jurídic Consultiu ha emès un dictamen negatiu en considerar que no concorre en aquest cas la causa de resolució al·legada pel consistori. El govern municipal estava a l’espera de rebre la resposta del CJC a la consulta elevada sobre la rescissió del contracte amb Egevasa per a resoldre l’expedient iniciat, que avui reprendrà amb un acord declarant l’extinció a pesar que aquest dictamen, preceptiu però no vinculant, és contrari. L’equip que encapçala Toño Carratalá es recolza en un informe del secretari municipal que realitza una interpretació diferent que avala aquesta decisió.
La coalició formada pels crítics del PP i CVa estima en 1,7 milions d’euros els ingressos que pot obtenir l’ajuntament amb un nou contracte de l’aigua potable i s’aferra a aquesta licitació per a retornar l’equilibri als comptes municipals ja que, si es compleixen les previsions, permetria esborrar de colp el dèficit que s’arrossega de l’any anterior. Aquesta contracta és un dels pilars del pla d’ajust aprovat per a acollir-se al pla de pagament a proveïdors arbitrat pel Govern central.
L’ajuntament interpreta que l’entrada d’un soci privat en Egevasa amb una participació del 49%, una operació que es remunta a l’any 1999, modifica la personalitat jurídica de l’empresa i és contrària a l’esperit de l’encomana de gestió del servei que es va basar “en la naturalesa jurídic-pública d’Egevasa”, ja que l’ajuntament va cedir la gestió de l’aigua potable “a una empresa pública 100% de la Diputació de València”.
Un informe de l’oficial major de l’ajuntament datat en 2010 va obrir la porta a la rescissió del contracte, que el govern eixit de la moció de censura va decidir impulsar per a generar uns sustanciosos ingressos que ha estimat en 1,7 milions d’euros, prenent com a referència el cànon percebut per altres ajuntaments de l’entorn més xicotets fins i tot que Alberic.
No obstant açò, aquest expedient havia de passar el filtre del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. El seu dictamen, després d’assenyalar la necessitat de distingir entre personalitat jurídica d’una empresa i la seua capital, conclou que l’alteració d’aquest últim “no suposa l’extinció de la persona jurídica”.

Los comentarios están cerrados